Nadácia Volkswagen Slovakia v posledných dňoch otvorila až tri grantové programy z rôznych oblastí podpory.

Z kategórie Projekty zamestnancov bol otvorený grantový program Projekty zamestnancov Partner, ktorého myšlienkou je podpora dobrovoľníckej činnosti a angažovanosti zamestnancov spoločností Porsche Slovakia, spol. s.r.o.AUTOVISION SLOVAKIA, s.r.o. . Žiadosti môžete posielať do 11. mája 2017. Viac o grantovom programe nájdete tu.

V kategórii Deti – naša budúcnosť otvorila Nadácia grantový program Vzdelaním k integrácii. Je zameraný na podporu vzdelávania telesne a mentálne postihnutých detí a mládeže s cieľom umožniť im tak zaradenie do bežného života. Uzávierka projektu je naplánovaná na 11. mája 2017. Viac o grantovom programe nájdete tu.

V rámci Dopravnej výchovy a ekológie sa môžete zapojiť do otvoreného grantového programu Náučné chodníky, ktorého snahou je zvyšovanie informovanosti o významných prírodných územiach po celom Slovensku. Bude otvorený do 5. mája 2017 a viac informácií k nemu nájdete tu.

V nasledujúcom mesiaci otvorí Nadácia ďalší grantový program Vzdelanie = budúcnosť z kategórie Deti – naša budúcnosť. Viac o tomto grantovom programe nájdete tu.