Dňa 6. decembra uzavrelo 14 pani učiteliek školenia v rámci grantového programu Nemčina do materských škôl. Grantový program má za cieľ zaviesť výučbu nemčiny a podporovať jej dlhodobosť v materských školách.

Posledný deň školenia bol venovaný využitiu rôznych stavebníc vo výučbe nemčiny. Zúčastnené materské školy získali ako dodatočnú podporu od našej Nadácie základnú stavebnicu LEGO EducationUčíme sa učiť, ktorá im pomôže precvičiť s deťmi slovnú zásobu z reálnych situácií a podporí ich tvorivosť. Tieto materiály sú určené pre raný vek výučby a zameriavajú sa na rôzne predmety ako konštrukcie, jazykové zručnosti, matematiku a prírodné či spoločenské vedy.