Volkswagen up! v Detskom domove Spišská Belá

V detskom domove Spišská Belá je momentálne umiestnených 49 detí od najmenších až po mladých dospelých. Zamestnanci sa pre všetkých snažia zabezpečiť pravidelný kontakt s ich rodinou. Autíčko im pomáha ľahšie, pohodlnejšie a rýchlejšie prekonávať vzdialenosti a tým zabezpečiť, aby každé dieťa mohlo tráviť čas so svojimi príbuznými.

ZAK_6259

 

Volkswagen up! v Detskom domove „Ratolesť“

Detský domov „Ratolesť“ v Tŕní poskytuje starostlivosť 82 deťom, ktoré sú rozmiestnené v Tŕní a Železnej Breznici. Cieľom je prostredníctvom pravidelných intervencií integrovať a socializovať deti do reálneho života v maximálnej možnej miere. Pomáhať im bude aj autíčko, ktoré bude deti prevážať medzi poradenskými, zdravotnými a školskými zariadeniami.

ZAK_6286

Volkswagen up! v Detskom domove Maurícius

V detskom domove Maurícius je umiestnených 65 detí trpiacich zdravotnými ťažkosťami. Každodenne musia bojovať s traumou vyvolanou dolúčením od rodiny. Volkswagen up! im bol zapožičaný, aby pomáhal dopravovať deti k odborníkom a umožnil im čo najviac sa stretávať so svojou rodinou.

ZAK_6295

 

Volkswagen Golf Variant v Detskom domove Štós

Toto zariadenie pomáha 65 deťom vo veku od 5 do 19 rokov. Autíčko bude zamestnanocom pomáhať prekonávať trať zo Štósu do Košíc, kam deti pravidelne vozia na rôzne vyšetrenia. Rovnako pomôže presúvať sa medzi štyrmi domami, v ktorých sa deti nachádzajú.

ZAK_6311

 

 

Volkswagen Touran v Detskom domove Spišské Vlachy

Detský domov poskytuje starostlivosť 67 deťom. Je zariadením rodinného typu, to znamená, že poskytuje starostlivosť deťom v 6 rodinných domoch a v ôsmych profesionálnych rodinách. Vozidlo využívajú v rodinnom dome v Kolinovciach, v ktorom sú umiestnené deti s viacerými diagnózami – porucha sluchu, telesné postihnutie, špecifické poruchy učenia. Vozidlo je nápomocné pri vození detí do škôl, ako aj pri návšteve odborných ambulácií.

Volkswagen Golf Variant v Detskom domove Sečovce

Detský domov Sečovce pozostáva z viacerých subjektov, ktoré sa nachádzajú mimo kmeňovej budovy detského domova.  Autíčko pomáha zamestnancom presúvať sa medzi detským domovom, profesionálnymi rodinami, špecializovanými skupinami, ako aj rodinnými domami, do ktorých cestujú za deťmi.

Volkswagen Golf v Detskom Domove v Martine

Detský domov Martin poskytuje starostlivosť deťom v samostatných skupinách, profesionálnych rodinách, špeciálnych skupinách pre deti s duševnou poruchou a ako jediné zariadenie v Žilinskom kraji sa stará o deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Vozidlo využívajú na prevoz detí do škôl (Kremnica, Levoča, Žilina), na vyšetrenia v odborných ambulanciách, návštevu v rodinách, ako aj na rôzne podujatia.

Volkswagen Up! v Domove sociálnych služieb PRIMA, n.o. v Bratislave

Cieľom Domova sociálnych služieb je podporovať samostatnosť ľudí s mentálnym znevýhodnením. PRIMA je aj chránená dielňa so zameraním na tradičné remeselné techniky. Vozidlo slúži najmä na prevážanie klientov na aktivity mimo domova, či na príležitostné akcie spojené s propagáciou zamestnávania ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.

Volkswagen Golf Variant v Detskom kočovnom divadle DKD DRaK v Prešove

Občianske združenie sa zaoberá vykonávaním opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a je zriaďovateľom 2 neštátnych detských domovov. Deti umiestnené v zariadení majú diagnostikované poruchy správania. Vozidlo sa využíva na návštevy príbuzných za účelom udržania kontaktov, väzieb a zlepšenia psychickej pohody detí.

Volkswagen Up! v Detskom domove v Topoľčanoch

Detský domov rodinného typu s kapacitou 35 detí zabezpečuje starostlivosť deťom v rodinných domčekoch. Vozidlo prepravuje deti, ktoré sú talentované v oblasti športu, tanca a hudby za záujmovou činnosťou mimo miesta domova.