V spolupráci s OZ Záleží nám sa naša Nadácia zapojila do charitatívneho projektu Plus pre ženy. Cieľom projektu je podporiť deti, ktoré sa so svojimi rodinami ocitli v ťažkej životnej situácii. Pomocnú ruku podá naša Nadácia trom rodinám v núdzi s úmyslom podporiť či vôbec umožniť vzdelávanie detí skúšaných osudom.

Prvou z podporených bude rodina Marianny Kuklicovej so synom Martinkom a dcérou Martinkou. Martinovi pred tromi rokmi diagnostikovali ťažké onkologické ochorenie, ktorého finančne náročná liečba rozdelila matku a jej deti. Marianna v snahe riešiť neutešenú finančnú situáciu a pokryť zvýšené náklady bola nútená odísť pracovať do Nemecka.

Napriek ich ťažkému osudu sú však Martin aj Martina usilovnými žiakmi, ktorí podľa vlastných slov „zbierajú jednotky pre svoju maminu“.

Viac o rodine a jej príbehu zverejnil vo vydaní dňa 16.9.2017 denník Plus jeden deň a portál Pluska.

http://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-admin/fusion_image