V dňoch 3.7. až 7.7. 2017 sa v Bratislave uskutoční týždňový jazykový kurz ako súčasť projektu Nadácie Volkswagen Slovakia, Goetheho inštitútu a Štátneho pedagogického ústavu  Experimentovanie po nemecky. Súčasťou tohto kurzu je jazyková príprava, príprava CLIL hodín a metodický workshop zameraný na prácu s odborným textom. Program je doplnený aj o návštevu múzea vo viedni, o večer interaktívnych jazykových hier a množstvom iných zaujímavých aktivít.

Aktuálne je do projektu zapojených až 44 škôl. Prvej fázy – jazykového kurzu sa zúčastní 16 učiteľov z celého Slovenska. Na jeseň následne budú prebiehať školenia v regiónoch zamerané už na samotný pedagogický prístup CLIL, ktorých sa zúčastní až 64 učiteľov.

Pedagogický prístup CLIL (Content Language Integrated Learning) integruje cudzí jazyk do odborného predmetu – prírodovedy. V rámci Európy ide o prvý komplexnejšie vypracovaný materiál s praktickými úlohami v nemčine pre základné školy. Pracovné listy k témam voda, vzduch, magnetizmus, čas, auto, látkyrastliny sú rozpracované na krátke experimenty, ktoré je možné realizovať na hodinách prírodovedy. Ku každej téme sú vypracované aj cvičenia na slovnú zásobu či teória.

Tešíme sa na všetkých zúčastnených!