vw_nadaciaZákladná škola I. Bukovčana v bratislavskej Devínskej Novej Vsi získala povolenie vykonávať skúšky a udeľovať diplomy z nemeckého jazyka Deutsche Sprachdiplom (DSD1). Jazykové vzdelávanie rozšírila až do 9. triedy II. stupňa. Nemecký jazykový diplom úrovne I. zodpovedá európskemu referenčnému rámcu B 1. Ako vôbec druhá ZŠ v Bratislave sa tak ZŠ I. Bukovčana zaradila do siete 30 slovenských škôl (ZŠ, SŠ a gymnázií), podporovaných Nemeckou centrálou pre zahraničné školstvo (ZfA).

Tento úspech je len potvrdením správnosti bilingválneho jazykového konceptu, ktorý Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje už od materských škôl,“ vysvetľuje Alexandra Pappová z Nadácie.

DSD1 je skúška žiadaná na celom svete a nemeckou stranou organizovaná úplne bezplatne.

Viac o Nadácii Volkswagen Slovakia si môžete pozrieť i interaktívnou formou videí.