Každý z nás má ťažké dni a stane sa, že nevie, ako ďalej. Možno o tom práve nedokážeme alebo nemôžeme hovoriť so svojou rodinou, či kamarátmi, avšak vždy je tu pre nás aj niekto iný. Ľudia z liniek dôvery sú pre nás k dispozícii 24 / 7 a vyzývajú nás, aby sme sa na nich obrátili vždy, keď sa cíime osamelo, smutno, keď nás niečo trápi, keď už nevládzeme..

 

Počas webinára predstavili zástupcovia liniek pomoci svoju prácu – ako ich môžu ľudia kontaktovať a čo môžu očakávať, keď napíšu / zavolajú na linku pomoci. Priblížili, ako menili potreby ľudí kontaktujúcich linky pomoci počas pandémie, ako aj rady, ako posilniť duševné zdravie a pohodu. Odpovedali aj na rôzne konkrétne otázky z publika – napríklad, ako pomôcť svojim blízkym, alebo kde sa môžu poradiť učitelia, ak vnímajú u niektorého žiada náročnú situáciu.

O svoje skúsenosti, vnímanie významu psychologickej pomoci a o tom, ako zvláda pandémiu, sa otvorene podelila aj známa herečka Kristína Tormová.

WEBINÁR #7

AKO (SI) POMÔCŤ, KEĎ NEVLÁDZEM ĎALEJ?

25. 3. 2021 od 18:00-20:00
Online blok s live účasťou, možnosť klásť otázky a zapojiť sa, webinár bol nahrávaný
Platforma: ZOOM
Bezplatný formát

Témy:

  • Ako zvládať stres z pandémie?
  • Kde čerpať silu a kde nájsť pomoc, keď nevládzeme?
  • Ako pomôcť, ak sa niekto blízky trápi?
  • Ako funguje anonymná online pomoc a linky dôvery?

Hostia

  • Krízová linka pomoci (OZ IPčko) – Dominika Rajznerová, Marek Madro
  • Linka detskej dôvery (Spoločnosť priateľov detí – L(i)enka) – Soňa Lovašová
  • Linka detskej istoty (Linka detskej istoty, n.o.) – Táňa Ivanič Rybanská
  • Linka dôvery Nezábudka (OZ Liga za duševné zdravie) – Alexandra Dzureková
  • Linka pomoci obetiam násilia (OZ Pomoc obetiam násilia) – Iveta Schusterová
#INšpirujSaONline #1
INšpirujSaONline #2
INšpirujSaONline #3
INšpirujSaONline #4
INšpirujSaONline #5
Your Content Goes Here