Po dvoch úspešných konferenciách #InšpirujSa sme aj v dôsledku pandémie COVID -19 pristúpili na online formát tejto formy podpory. Webinár #INšpirujSaONline je zameraný na inšpirácie, diskusie a konzultácie k rôznym témam, ktoré riešia rodičia i pracovníci tretieho sektora, predovšetkým v rámci pomáhajúcich profesií a sociálnych služieb. Slúži na podporu a rozvoj neziskových organizácií pracujúcich s ľuďmi a vytvára priestor na vzájomnú výmenu best practices, ako aj konzultácií s expertmi na danú oblasť. Online bloky sú bezplatné a aj týmto spôsobom Nadácia Volkswagen Slovakia napĺňa svoje poslanie pomoci. Pripojte sa k nám z bezpečia a pohodlia domova na spoločné inšpirácie a pomoc do budúcnosti.

Kedy a kde:

15.10.2020 od 18:00-20:00
Online blok s live účasťou, možnosť klásť otázky a zapojiť sa, webinár bude nahrávaný
Dĺžka: 120 min
Platforma: ZOOM
Bezplatný formát

Téma webináru – Práca s deťmi s Downovým syndrómom

Tematické bloky:

  • Divadlo ako priestor pre deti s Downovým syndrómom
  • Aktuálne potreby rodín s deťmi s Downovým syndrómom
  • Prístup k vzdelávaniu a zamestnaniu

Hostia:

Viera Vlčková

Mama 5 detí – najmladšia Dorotka má 17 rokov a DS. Pracujem ako dobrovoľníčka v OZ Up Down Syndrom. Snažím sa meniť pohľad ľudí na Downov syndróm, meniť obavy na zvedavosť.

www.up-down.sk

 

 

 

 

Róbert Lezo
Predseda Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku (https://downovsyndrom.sk)
Ženatý otec troch detí, Samuela , Márie s DS a Júlie.
Mojimi záľubami je rodina, príroda a turistika po Slovensku, šport – rekreačne, som aktívny fanúšik plaveckých úspechov dcéry Márie. Som otvorený novým nápadom a aktivitám, ktoré posunú deti s DS o krok vpred. Inkluzívne vzdelávanie detí je pre mňa samozrejmosťou. Mám rád humor.

Peter Kalmár

Peter Kalmár založil v roku 2012 v Košiciach Sociálne divadlo Hopi hope, ktoré zapája do umeleckej činnosti široké spektrum vylúčených skupín: bezdomovcov, Rómov ale hlavne mentálne hendikepovaných mladých ľudí. Na východnom Slovensku neexistuje podobný divadelný súbor, ktorý by sa dlhodobo venoval mentálne znevýhodnenej mládeži a prezentoval sa pred intaktnou verejnosťou. Sociálne divadlo Hopi hope je pravidelným účastníkmi Festivalu bezdomoveckých divadiel Error v Bratislave, Festivalu amatérskych divadiel v košickom Kulturparku, Záleská divadelná púť a iných. Hráme aj pre domovy sociálnych služieb v Košickom kraji, školy a verejnosť. Pred koronakrízou hrali priemerne raz týždenne. Peter Kalmár v tomto súbore pôsobí ako režisér, scenárista, hudobník, textár a produkčný.

https://www.facebook.com/DivadloHopiHope/

Spoločné screenshoty 🙂

#INšpirujSaONline #1
INšpirujSaONline #2
INšpirujSaONline #3
Your Content Goes Here