Inkluzívne vzdelávanie je prínosom pre každé dieťa – na Slovensku je však zatiaľ výnimkou
→   Nadácia Volkswagen Slovakia v diskusii spojila expertov na inkluzívne vzdelávanie

→   Kľúčovým faktorom je zmena myslenia a postojov

→   Na podporu inkluzívneho vzdelávania vznikol nový projekt Naša inkluzívna škola

BRATISLAVA – Podľa Všeobecného komentáru Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím č. 4 (2016) je inkluzívne vzdelávanie potrebné chápať ako základné ľudské právo všetkých žiakov a študentov. Odborníci sa zároveň zhodujú, že takéto vzdelávanie predstavuje prínos pre všetky deti, nielen pre deti v riziku a súčasne pozitívne ovplyvňuje celú školu, vrátane širšieho okolia. Na Slovensku je však stále dostupné len výnimočne. K aktuálnej situácii sa v online diskusii Nadácie Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK) vyjadrili zástupcovia 4 celoslovenských organizácií pôsobiacich v tejto téme. Súčasťou diskusie bolo aj predstavenie pilotného ročníka grantového programu Naša inkluzívna škola, v rámci ktorého bude rozdelených 200 000 eur medzi dve vybrané základné školy. Školy sa o podporu môžu uchádzať do 30. júna.

 

Celá tlačová správa je k dispozícii tu: TS_Inkluzivne vzdelavanie v SR