Nadácia otvorila nový grantový program pre materské a základné školy na celom Slovensku „Zelená dobrovoľníkom“. Angažovaní zamestnanci vďaka nemu môžu získať podporu pre zariadenia vo svojich regiónoch.

Nadácia Volkswagen Slovakia vydala svoj prvý tohtoročný Newsletter, v ktorom sa okrem iných zaujímavých tém o aktivitách Nadácie dočítate aj o novom grantovom programe Zelená dobrovoľníkom. Je určený predovšetkým na podporu dobrovoľníckej aktivity zameranej na revitalizáciu okolia materských a základných škôl počas jarných mesiacov. Žiadosť o grant vo výške 500 € môže materská alebo základná škola podať pod záštitou zamestnanca Volkswagen Slovakia, ktorý sa v nej angažuje. Online žiadosti môžete odosielať do 29. februára 2016.