Nadácia otvorila tradičný, tento rok už siedmy ročník grantového programu Vzdelanie = budúcnosť. Od roku 2011 sa prostredníctvom neho snaží v spolupráci s detskými domovmi a organizáciami podporujúcimi deti v náhradnej starostlivosti  pomáhať a umožniť im plnohodnotne sa začleniť do moderného života súčasnej spoločnosti. Deti budú mať vďaka finančnému grantu 2000 eur na projekt možnosť získať nové poznatky a vedomosti z oblasti dopravnej výchovy, nemčiny či techniky. Záujemcovia môžu podávať žiadosti do 2. júna 2017.

Viac o grantovom programe a pravidlách sa dočítate tu.

Okrem toho je pre detské domovy a domovy sociálnych služičb naďalej otvorený projekt S Nadáciou v pohybe, ktorého cieľom je uľahčiť im každodenný režim. Vybraným zariadeniam bude na celých šesť mesiacov zapožičané vozidlo. Žiadosť o účasť na projekte je možné podávať do 15. mája 2017.

Podrobnejšie informácie o projekte nájdete tu.