Nadácia už po štvrtýkrát otvára grantový program Stredné školy a technika. Témou pre tento rok je Yrobot – open hardwer platforma, vďaka ktorej si žiaci môžu osvojiť základy elektroniky, informatiky a počítačového inžinierstva. Okrem finančnej podpory (do výšky 3 500 €) pri zavádzaní uvedeného do učebných osnov Nadácia poskytne aj školenie, didaktickú pomôcku či samotných Yrobotov. Zaslať žiadosť je možné do 23.10.2015. Viac informácií tu.

.