Nadácia Volkswagen Slovakia znovu otvorila Grantový program VW_nadacia_0001 „Rozvíjať technik(o)u“, tohto ročnou témou je spolupráca vysokých škôl a univerzít so základnými a strednými odbornými školami. Registrácia žiadostí je možná výhradne elektronickou formou od 20.5. až do 5.9.2016.

Online formulár nájdete tu.

Viac informácií o grantovom programe nájdete tu.