Nadácia Volkswagen Slovakia otvára grantový program „Vzdelanie = Budúcnosť“ zameraný na podporu detských domovov. Po prvýkrát budú môcť granty získať aj profesionálne rodiny a organizácie spolupracujúce s deťmi v náhradnej starostlivosti.

Žiadosti o grant je potrebné doručiť do 13. júna 2014 na adresu Nadácie VW SK. Realizácia podporených projektov by mala byť od augusta 2014 do marca 2015. Maximálna suma pridelenej dotácie na jeden projekt je 2 000 eur. Nadácia plánuje podporiť 5 až 6 projektov. Viac informácii nájdete tu.