Žiadosť GP: Rozvíjať technik(o)u

Názov organizácieNázov projektu
Názov organizácieNázov projektu

Žiadosť GP: Stredné školy a technika

Žiadosť GP: Technika hrou od základných škôl

Názov organizácieSídlo organizácie
Názov organizácieSídlo organizácie

Žiadosť GP: Yrobot Cup 2015