Dňa 31.3.2017 zasadala Komisia Nadácie Volkswagen Slovakia, aby zo 123 zaregistrovaných žiadostí o grant vybrala projekty, ktoré podporí v rámci grantového programu Bezpečne na cestách. Granty pomôžu podporeným subjektom pri realizácii alebo dobudovaní dopravných ihrísk ako i zavedením dopravno-edukačných aktivít u najmenších s dôrazom na bezpečné prechádzanie cez cestu. Nadácia v tomto roku podporí sumou viac ako 61-tisíc eur realizáciu 23 projektov od subjektov zo všetkých krajov Slovenska.

Zoznam podporených projektov v roku 2017 nájdete tu.

Ak sa chcete dozvedieť viac o grantovom programe, odkaz nájdete tu.