Žiadosť GP: Naša inkluzívna škola

Žiadosť o grant je potrebné online zaregistrovať na tejto webovej stránke Nadácie Volkswagen Slovakia najneskôr do 30. júna 2021. Súbory na stiahnutie: Grantový program ,,Naša inkluzívna škola"
 • Zaregistrovanie žiadosti:

 • 1. Informácie o žiadateľovi, ktorý sa do projektu registruje

 • Bankové spojenie

 • Štatutárny zástupca

 • Osoba zodpovedná za projekt

 • vrátane mentálneho postihnutia, poruchy autistického spektra, detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a iného ZZ.
 • poradenská činnosť, mentoring, odborné terapie a asistencia a pod.
 • Spolupracujete/vidíte priestor na spoluprácu v rámci širšieho kruhu - materská škola s prvkami inkluzívneho vzdelávania, centrum včasnej intervencie a pod?
 • 2. Informácie o projekte, jeho potreba a charakter

 • výsledkom projektu môže byť odborná terapia, koučing, zriadenie miestnosti, debarierizácia priestorov a pod.
 • ObdobieAktivita 
 • ObdobieAktivita 
 • 3. Výdavky a príjmy

 • max. 50% z celkovej výšky grantu môže byť použitých na stavebné/rekonštrukčné práce (bezbariérová úprava, rekonštrukcia miestnosti a pod.) Zvyšných 50% majú predstavovať iné položky/aktivity zabezpečujúce inkluzívne vzdelávanie.
 • Maximálna čiastka podpory 100 000€
 • Maximálna čiastka podpory 100 000€
 • 4. Potvrdenia

 • Natiahnite súbory sem alebo
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
   Prosím nahrajte čestné prehlásenie štatutára školy, že sa o projekt uchádza ako oprávnená osoba. Jeden súbor môže mať maximálne 5MB.