Už 20. októbra sa  v Bratislave v Centre vedy Aurélium uskutočnia krajské kolá pre Bratislavský a Trnavský kraj v súťaži Festival vedy a techniky AMAVET. Žiaci základných a stredných škôl budú súťažiť v týchto oblastiach: biológia, energia a transport, enviromentálne vedy, geovedy, chémia, informatika a počítačové inžinierstvo, matematika, medicínstvo a zdravotníctvo. Ich projekty vyhodnotí odborná komisia zložená z vedcov či vysokoškolských pedagógov. Víťazi krajských kôl postúpia do národného kola Festivalu, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku od 9. do 11. novembra 2017 v Bratislave. Na Festivale sa stretnú víťazi šiestich krajských kôl.

Festival vedy a techniky je celoslovenskou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie. Už 20 rokov sa koná pod záštitou Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET).

Viac informácií o Festivale nájdete tu.

 

 

http://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-admin/fusion_image