„Experimentovanie po nemecky” je unikátny projekt Nadácie Volkswagen Slovakia a Goethe Inštitútu. Ide o praktickú výučbu nemčiny prostredníctvom experimentov. Experimentovanie po nemecky je v skratke podstata pedagogického prístupu k výučbe cudzieho jazyka, ktorý u nás už ôsmy rok overuje Štátny pedagogický ústav pomocou metódy CLIL (Content and Language Integrate Learning).

Dňa 12.5.2017 sa na Základnej škole I. Bukovčana v Bratislave uskutočnilo informačné školenie, kde sa účastníci mohli zoznámiť s projektom – metodikou, obsahom a názornou ukážkou metódy CLIL. Metóda CLIL  znamená obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie. Na Základnej škole I. Bukovčana  ide o čiastočne bilingválne vyučovanie prírodovedných predmetov, ktoré na tejto škole prebieha už piaty rok.

Goetheho Inštitút v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia, ktorí projekt Experimentovanie po nemecky finančne podporili, pripravili školám pre metódu CLIL pracovné listy s rôznymi experimentmi i ďalšie materiály.

Ak si chcete prečítať viac o bilingválnom vyučovaní na Základnej škole I. Bukovčana, ktorej partnerom je aj Nadácia Volkswagen Slovakia, informácie nájdete na portáli PRAVDA.

Aj v roku 2017 plánujeme v rámci projektu ďalšie aktivity. Ďalšie informačné školenia budú prebiehať v Žiline (6. jún), Banskej Bystrici (9. jún) a Košiciach (2. jún). Viac informácií o projekte „Experimentovaie po nemecky“ nájdete na stránke Nadácie Volkswagen Slovakia tu.