Nadácia Volkswagen Slovakia podporila v rámci grantového programu „Bezpečne na cestách“ projekt Cesta nie je park, vďaka ktorému sa vybudovalo v areáli Materskej školy Michálkov v Krásne nad Kysucou dopravné ihrisko. Cieľom projektu je naučiť deti dodržiavať a aplikovať pravidlá cestnej premávky – naučiť sa správne prechádzať cez cestu, jazdiť vpravo, osvojiť si správne reakcie na svetelné signály, používať reflexné prvky a poznávať dopravné značky.

Deťom boli okrem ihriska zakúpené odrážadlá, kolobežky a ďalšie didaktické pomôcky. Vďaka praktickému tréningu pomôžu deťom nadobudnúť správne bezpečnostné a orientačné návyky v premávke.

Vďaka novovybudovanému ihrisku sa stala Materská škola Michálkov pozitívnym príkladom pre celý región, keďže vo väčšine miest takéto dopravno-výchovné ihriská nemajú alebo boli zrušené. Ihrisko môžu využívať aj deti z iných materských škôl v meste.

Viac o vybudovaní dopravného ihriska sa dozviete na sme.sk.