Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí na Základnej škole Ivana Bukovčana v Devínskej Novej Vsi dňa 6. apríla 2017 od 15:00 – 18:00 hod. Bude Vám predstavený jedinečný koncept vzdelávania v nemčine, ktorý je na škole zavedený už päť rokov. Škola plánuje v budúcom školskom roku vďaka spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia otvoriť triedu s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka. Okrem zvýšeného počtu hodín nemčiny sa budú žiaci učiť po nemecky aj iné predmety. Nemčina sa rovnako využíva aj pri voľnočasových aktivitách, ako sú napríklad recitačné súťaže či spolupráca s partnerskou rakúskou školou.

Viac o Dni otvorených dverí nájdete tu.

Ak budete mať záujem o zápis svojho budúceho prváčika do Základnej školy Ivana Bukovčana, dovoľujeme si Vás pozvať aj na Zápis detí do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční 21. apríla 2017 v čase od 15:00 – 18:00 hod. a 22. apríla 2017 v čase od 8:00 – 12:00 hod.

Viac o zápise sa dozviete tu.