Od roku 2012  Nadácia Volkswagen Slovakia zabezpečuje podporu dvojjazyčného vzdelávania na Základnej škole I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi. Každoročne otvára prvácke triedy s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka. V prípade záujmu môžete Vášho prváčika zapísať do jednej z týchto tried v dňoch 20. – 21.4.2018. Dotazník k zápisu nájdete tu. Deň otvorených dverí na ZŠ I. Bukovčana sa uskutoční 5.4.2018 v čase od 15:00 do 18:00 hod. Pre viac informácií klikajte tu.