Hodnotiaca komisia Nadácie Volkswagen Slovakia sa rozhodla v rámci prvého kola grantového programu Projekty zamestnancov podporiť 79 jedinečných projektov. Ostatné prijaté žiadosti o grant v rámci prvého kola budú posúdené v najbližšom možnom termíne.

Zoznam úspešných žiadateľov nájdete na facebooku.