Dňa 2. a 3. júla 2018 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku bude konať Kongres nemeckého jazyka, ktorý je zameraný na podporu nemčiny ako cudzieho jazyka na Slovensku. V rámci kongresu sa konajú: vedecká konferencia SUNG, workshopy pre učiteľov, burza kontaktov medzi firmami a školami, kongresový veľtrh. Prihlasovanie je spustené do konca apríla. Viac informácií spolu s prihláškou nájdete tu.

Jedným z partnerov spomínaného kongresu je aj Nadácia Volkswagen Slovakia.