Vďaka projektu pre detské domovy a zariadenia sociálnych služieb S Nadáciou v pohybe pomohla dnes naša Nadácia v poradí už deviatemu zariadeniu.

Detský domov Nové mesto nad Váhom sa od dnes teší z Volkswagenu Touran, ktorý im bude uľahčovať náročné cestovanie medzi jednotlivými pracoviskami, do zdravotných zariadení či škôl. Užitočného pomocníka bude detský domov využívať najbližších šesť mesiacov.

Posledné tohtoročné kolo projektu bude otvorené v októbri, Nadácia následne na základe žrebovania zapožičia v decembri až štyri automobily!

http://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-admin/fusion_image