Aj Vy nám môžete pomôcť ďalej rozvíjať projekty, pretože len spoločnými silami vieme dosiahnuť úspech!

Nadácia Volkswagen Slovakia je ako verejnoprospešná organizácia zapísaná v zozname príjemcov, ktorí majú oprávnenie získať 2 % resp.1,5 % z daní z príjmov fyzických a právnických osôb.  Venujte 2% už zaplatených daní a podporíte tým dobrý účel . Získané prostriedky budú transparentným spôsobom poskytnuté výlučne ľudom, ktorí ich najviac potrebujú. Viac informácií tu.