V rámci grantového programu Experimentovanie po nemecky, v spolupráci s Goetheho inštitútom, už o pár dní vyškolíme ďalších 10 učiteľov. Máme veľkú radosť, že o projekt javia záujem stále nové školy. V tomto školskom roku pripravujeme viacero noviniek – didaktizáciu jednotlivých pracovných listov; vzniká tiež súbor interaktívnych hier, ktoré na školiace moduly nadväzujú a budú efektívnym doplnkom vyučovacích hodín.

Zoznam podporených škôl v tomto školskom roku nájdete TU.