Nadácia v roku 2017 po prvýkrát podporila vzdelávací projekt Goetheho Inštitútu Chceme vedieť nemecky!, ktorý má za cieľ podporiť výučbu nemeckého jazyka na základných školách, motivovať žiakov a presvedčiť rodičov, že potreba znalosti nemeckého jazyka stále rastie.

V rámci projektu boli vytvorené informačné materiály, ktoré majú školy bezplatne k dispozícii: leták, plagát, banner , pracovný zošit „Zabav sa s nemčinou“, príručka pre rodičov a pedagógov „Deti a nemčina“aplikácia/hra online. Súčasťou projektu je aj tzv. jazyková animácia, ktorá pobáda žiakov, ktorí ešte nemčinu nemali, aby sa nebáli a prihlásili sa na hodiny nemčiny. Kompletný materiál s manuálom k jednotlivým aktivitám je voľne dostupný pre učiteľov a rodičov na webstránke projektu.

Zapojte sa aj vy do projektu Chceme vedieť nemecky!

Ďalšie informácie o projekte nájdete v brožúre alebo na stránke Nadácie.