Vzdelávanie v nemeckom jazyku

/Vzdelávanie v nemeckom jazyku

1,5 milióna eur na podporu vzdelávania v nemčine

Jednou z priorít Nadácie Volkswagen Slovakia je výučba nemeckého jazyka od predškolského veku – v materskej škole P. Horova v Bratislave a na Družstevnej ulici v Martine. Od roku 2012 ho obohatila o prepracovaný technický koncept výučby prírodných vied a techniky. Oba koncepty následne rozšírila aj na Základnú školu I.Bukovčana, kde jej žiaci môžu získať [...]

1,5 milióna eur na podporu vzdelávania v nemčine2022-02-13T13:03:40+01:00

Vyhodnotenie grantového programu Nemčina do materských škôl

Hodnotiaca komisia Nadácie Volkswagen Slovakia rozhodla dňa 17. augusta 2018 o podpore 3 nových projektov a dodatočnej podpore 9 projektov z rokov 2017 a 2016 v rámci grantového programu Nemčina do materských škôl. Podpora zahŕňa súbor učebných pomôcok a príspevok na nákup ďalších, účasť lektora/lektorky na školení Efektívna výučba nemčiny v predškolskom zariadení a príspevok na mzdu nemeckého lektora/lektorky. Všetky podporené [...]

Vyhodnotenie grantového programu Nemčina do materských škôl2022-02-13T13:03:44+01:00

Získajte podporu na výučbu nemčiny v materských školách

Jedným z cieľov našej Nadácie je zavedenie pravidelnej a dlhodobej výučby nemčiny v materských školách. Na podporu tejto myšlienky vznikol v roku 2016 grantový program Nemčina do materských škôl, ktorý je aktuálne otvorený. Podporené projekty získajú možnosť vyškoliť učiteľky a učiteľov, sadu edukačných pomôcok, finančný príspevok na mzdu učiteľky/učiteľa jazyka či nákup pomôcok. Grantový program [...]

Získajte podporu na výučbu nemčiny v materských školách2022-02-13T13:03:45+01:00

Pozrite si podporené Projekty zamestnancov

Hodnotiaca komisia Nadácie Volkswagen Slovakia sa rozhodla v rámci prvého kola grantového programu Projekty zamestnancov podporiť 79 jedinečných projektov. Ostatné prijaté žiadosti o grant v rámci prvého kola budú posúdené v najbližšom možnom termíne. Zoznam úspešných žiadateľov nájdete na facebooku.

Pozrite si podporené Projekty zamestnancov2022-02-13T13:03:51+01:00

DOD a zápis žiakov na Základnej škole I. Bukovčana v Bratislave

Od roku 2012 Nadácia Volkswagen Slovakia zabezpečuje podporu dvojjazyčného vzdelávania na Základnej škole I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi. Každoročne otvára prvácke triedy s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka. V prípade záujmu môžete Vášho prváčika zapísať do jednej z týchto tried v dňoch 20. - 21.4.2018. Dotazník k zápisu nájdete tu. Deň otvorených dverí na ZŠ I. [...]

DOD a zápis žiakov na Základnej škole I. Bukovčana v Bratislave2022-02-13T13:03:52+01:00

Deutschkongress – prihlasovanie spustené

Dňa 2. a 3. júla 2018 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku bude konať Kongres nemeckého jazyka, ktorý je zameraný na podporu nemčiny ako cudzieho jazyka na Slovensku. V rámci kongresu sa konajú: vedecká konferencia SUNG, workshopy pre učiteľov, burza kontaktov medzi firmami a školami, kongresový veľtrh. Prihlasovanie je spustené do konca apríla. Viac informácií [...]

Deutschkongress – prihlasovanie spustené2022-02-13T13:03:52+01:00

Chceme vedieť nemecky!

Nadácia v roku 2017 po prvýkrát podporila vzdelávací projekt Goetheho Inštitútu Chceme vedieť nemecky!, ktorý má za cieľ podporiť výučbu nemeckého jazyka na základných školách, motivovať žiakov a presvedčiť rodičov, že potreba znalosti nemeckého jazyka stále rastie. V rámci projektu boli vytvorené informačné materiály, ktoré majú školy bezplatne k dispozícii: leták, plagát, banner , pracovný [...]

Chceme vedieť nemecky!2022-02-13T13:03:53+01:00

Vedomostné ostrovy spoznali svojich majiteľov

Nový vzdelávací projekt Nadácie Volkswagen Slovakia Vedomostné ostrovy úspešne pokračuje. Interaktívne kiosky čoskoro poputujú do 100 základných škôl po celom Slovensku. Dňa 9. novembra Nadácia na veľtrhu Bibliotéka - Pedagogika 2017 v Bratislave slávnostne zverejnila zoznam škôl, ktorým sa pošťastilo a boli vyžrebované až z 234 žiadostí o Vedomostný ostrov. Inovatívna vzdelávacia pomôcka bude na [...]

Vedomostné ostrovy spoznali svojich majiteľov2022-02-13T13:03:53+01:00

Učitelia experimentovali po nemecky aj tento rok

Vďaka vzdelávaciemu projektu Experimentovanie po nemecky, ktorý vznikol počas dlhoročnej spolupráce Nadácie Volkswagen Slovakia, Goetheho inštitútu a Štátneho pedagogického ústavu, sa v tomto roku vyškolilo viac ako 60 učiteľov. Školenia sa konali v Bratislave od 25. do 28. septembra, pokračovalo sa 12. a 13. októbra v Žiline a následne 26. a 27. októbra v Košiciach. [...]

Učitelia experimentovali po nemecky aj tento rok2022-02-13T13:03:53+01:00

Učitelia experimentujú po nemecky

Úspešný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia, Goetheho inštitútu a Štátneho pedagogického ústavu Experimentovanie po nemecky pokračuje. Celkovo v tomto roku bude vyškolených viac ako 60 učiteľov. Prvá séria školení prebehne v Bratislave. Počas neho sa učitelia zo základných škôl prakticky zoznámia s jedinečným pedagogickým prístupom CLIL (Content and Language Integrate Learning), ktorý spája vyučovanie nemčiny s [...]

Učitelia experimentujú po nemecky2022-02-13T13:04:00+01:00