Deti – naša budúcnosť

/Deti - naša budúcnosť

Letná škola plná zážitkov

Rozvíjať vedomosti z rôznych predmetov sa dá aj počas prázdnin. Dôkazom toho je jedinečná Letná škola, ktorú organizuje Teach for Slovakia s podporou našej Nadácie. Sme veľmi radi, že sa môžeme podieľať na projekte, kde sa mladí a kreatívni ľudia snažia znevýhodneným deťom zmysluplne vyplniť čas počas letných prázdnin. Jej prvý ročník na Zákaldnej škole [...]

Letná škola plná zážitkov2022-02-13T13:03:44+01:00

Volkswagen up! klaunom

Nadácia Volkswagen Slovakia podoporila mobilitu klaunov z organizácie ČERVENÝ NOS Clowndoctors. V pondelok 2. júla v areáli závodu Volkswagen v Bratislave sme odovzdali červený Volskwagen up! s originálnym polepom, s ktorým klauni smerujú na východ Slovenska, kde budú prinášať smiech deťom do nemocníc najmä v Prešovskom kraji.

Volkswagen up! klaunom2022-02-13T13:03:44+01:00

Vyhodnotenie grantového programu „Vzdelaním k integrácii“

Dňa 25. júna 2018 zasadla hodnotiaca komisia Nadácie Volkswagen Slovakia ku grantovému programu ,,Vzdelaním k integrácii“, aby zo všetkých prijatých žiadostí vybrala projekty, ktoré finančne podporí. Rozhodla sa pre 18 projektov, ktorými podporí vzdelávanie a integráciu telesne i mentálne postihnutých detí a mládeže zo zariadení a domovov sociálnych služieb, či aktivity občianskych združení venujúcich sa zdravotne znevýhodneným deťom. Všetky podporené projekty v rámci [...]

Vyhodnotenie grantového programu „Vzdelaním k integrácii“2022-02-13T13:03:45+01:00

Zapojte sa do grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“

Od 25. mája máte možnosť sa zapojiť do grantového programu "Budúcnosť aj s autizmom", ktorého cieľom je podporiť výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom. Do projektu sa môžu zapojiť materské a základné školy, ako aj neziskové organizácie a špecializované zariadenia zaoberajúce sa autistickými deťmi. Žiadosti môžete zaregistrovať [...]

Zapojte sa do grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“2022-02-13T13:03:45+01:00

Pinf Hry pre deti s mentálnym postihnutím

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Nadácia Volkswagen Slovakia navštívila Špeciálnu základnú školu s materskou školou na Karpatskej ulici v Bratislave a darovala jej 15 tzv. Pinf Hier. Pinf Hry boli vytvorené pre deti s mentálnym postihnutím, ako je autizmus, detská mozgová obrna, downov sydróm. Deťom tieto hry pomáhajú sa zábavnou formou naučiť čítať, písať, logicky [...]

Pinf Hry pre deti s mentálnym postihnutím2022-02-13T13:03:45+01:00

Prihlásenie do projektu „Vodičské preukazy pre detské domovy“

Nadácia Volkswagen Slovakia spolu s ostatnými partnermi otvorili 3. ročník projektu "Vodičské preukazy pre detské domovy". Projekt je určený pre deti, mladých dospelých a odchovancov z detských domovov. Doteraz vodičské kurzy absolvovalo 159 detí a v tomto ročníku komisia vyberie ďalších 60 uchádzačov, ktorí budú môcť získať vodičský preukaz. Ak spĺňaš podmienky projektu, prihlásiť sa [...]

Prihlásenie do projektu „Vodičské preukazy pre detské domovy“2022-02-13T13:03:46+01:00

Ďalšie dva detské domovy sa radujú zo zapožičaného vozidla

Vďaka projektu pre detské domovy a zariadenia sociálnych služieb S Nadáciou v pohybe pomohla naša Nadácia v prvom tohtoročnom kole ďalším dvom detským domovom. Jedným z nich je Detský domov Sečovce, ktorému bol zapožičaný Volkswagen Touran. Bude im uľahčovať náročné cestovanie medzi jednotlivými pracoviskami, cestovanie k profesionálnym a špeciálnym rodinám, v ktorých zamestnanci detského domova pracujúcu s deťmi. Druhým [...]

Ďalšie dva detské domovy sa radujú zo zapožičaného vozidla2022-02-13T13:03:46+01:00

Deň narcisov aj u nás

Jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine s názvom Deň narcisov sa tento rok koná už po 22. krát. Vyjadrite aj vy spolupatričnosť s onkologickými pacientmi príspevkom a pripnutím žltého narcisu na svoj odev. Celoslovenská zbierka prebieha 13. apríla aj v závode Volkswagen Slovakia či pred Starou tržnicou, kde sídli up! city. Nadácia sa aj tento [...]

Deň narcisov aj u nás2022-02-13T13:03:46+01:00

Otvorili sme pre vás dva grantové programy

Nadácia Volkswagen Slovakia otvorila tento mesiac dva grantové programy. Prepojením zážitkového vyučovania, informovanosti o prírodných krásach Slovenska a tematiky životného prostredia vznikol minulý rok grantový program Náučné chodníky. V jeho druhom ročníku môžu žiadatelia získať na projekt zameraný na revitalizáciu či vybudovanie nových náučných chodníkov alebo integráciu ekológie do vyučovacieho procesu sumu až 2 300 [...]

Otvorili sme pre vás dva grantové programy2022-02-13T13:03:46+01:00

Slávnostné znovuotvorenie Mesta povolaní už 7. apríla

Príďte sa pozrieť na slávnostné znovuotvorenie Mesta povolaní, ktoré sa bude konať v sobotu 7. apríla o 14:00 v Bory Mall. Nájdete ho na prvom nadzemnom podlaží oproti Slovenskej pošte. Môžete sa tešiť na rôzne hry a súťaže a tí najlepší aj na odmeny. Partnerom úspešnej a obľúbenej interaktívnej výstavy Mesto povolaní, vďaka ktorej si malí [...]

Slávnostné znovuotvorenie Mesta povolaní už 7. apríla2022-02-13T13:03:51+01:00