Deti – naša budúcnosť

/Deti - naša budúcnosť

Vianoce pre deti z detských domovov

Aj tento rok naše Vianoce patria deťom z detských domov, ktorým pomáhame aj prostredníctvom Vianočnej cukrárne a Vianočného projektu. Dňa 4. decembra sme odovzdali Volkswagen up! Detskému domovu Necpaly, ktorý sa stal víťazom siedmeho ročníka Vianočného projektu. Deti z detských domovov a z náhradných rodín sa tento rok zamýšľali nad potrebami druhých a tvorili modely [...]

Vianoce pre deti z detských domovov2022-02-13T13:03:40+01:00

#PomáhameĎalej deťom v núdzi

V Nadácii Volkswagen Slovakia #Pomáhame ďalej aj deťom v núdzi. Zdravie je to najcenejšie, čo máme. Aby sme prispeli k jeho ochrane, naša Nadácia pomohla rozšíriť vybavenie zariadení, ktoré navštevujú  pacienti z celého Slovenska. Pred dvoma rokmi sme darovali prvý ultrazvukový prístroj s robotickým ramenom Onkologickému ústavu sv. Alžbety v Bratislave. V roku 2018 sme [...]

#PomáhameĎalej deťom v núdzi2022-02-13T13:03:40+01:00

Zapojte sa do projektu S Nadáciu v pohybe

Od 1. novembra prebieha druhé tohtoročné kolo projektu S Nadáciu v pohybe, ktorý je určený pre detské domovy, domovy sociálnych služieb a zariadenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Do projektu sa môžete prihlásiť do 15. novembra zaslaním elektronickej žiadosti. Z prihlásených vyžrebujeme štyroch, ktorí získajú auto Volkswagen up! a Golf Variant na jeden rok. Žiadosti, [...]

Zapojte sa do projektu S Nadáciu v pohybe2022-02-13T13:03:41+01:00

#PomáhameĎalej znevýhodneným

Nadácia Volkswagen Slovakia už 10 rokov  pomáha v oblasti podpory znevýhodnených detí. Desiatkami projektov a kreatívnych súťaží sa snažíme pomôcť im zabezpečiť potrebné vzdelávanie či rehabilitácie. Patrí sem projekt Volkswagen rodina, ktorého podpora je určená pre zdravotne znevýhodnené deti či manžela/manželku zamestnanca Volkswagen Slovakia. Ďalším projektom sú Naše Volkswagen deti, na základe ktorého poskytujeme pozostalým [...]

#PomáhameĎalej znevýhodneným2022-02-13T13:03:41+01:00

Terapeutická knižka pre deti

Máme obrovskú radosť, že aj vďaka finančnej podpore Nadácie Volkswagen Slovakia  v spolupráci s Neziskovou organizáciou Plamienok n.o., svetlo sveta uzrela jedinečná knižná publikácia. Ide o terapeutickú knižku pre deti, ktoré stratili blízkeho človeka, II. pokračovanie Dobrodružstiev Ajky a Grofa: Vietor a Farby. Knižka je vydaná v troch jazykoch, slovenskom, anglickom a španielskom. Na vydanie [...]

Terapeutická knižka pre deti2022-02-13T13:03:41+01:00

Nový ultrazvuk pre Národný ústav detských chorôb

Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci so spoločnosťou Siemens Slovensko darovala nový špičkový prenosný ultrazvuk pre Národný ústav detských chorôb v Bratislave. Ultrazvuk ACUSON Freestyle pomôže zlepšiť lekársku diagnostiku a zvýšiť tak  pohodlie vyšetrovaných detských pacientov. Prístroj ako prvý na svete používa bezdrôtové sondy. Zároveň sme prispeli aj na rekonštrukciu na rádiologickom oddelení, do ktorej sa [...]

Nový ultrazvuk pre Národný ústav detských chorôb2022-02-13T13:03:41+01:00

Ďalšie školy v projekte Experimentovanie po nemecky

V rámci grantového programu Experimentovanie po nemecky, v spolupráci s Goetheho inštitútom, už o pár dní vyškolíme ďalších 10 učiteľov. Máme veľkú radosť, že o projekt javia záujem stále nové školy. V tomto školskom roku  pripravujeme viacero noviniek - didaktizáciu jednotlivých pracovných listov; vzniká tiež súbor interaktívnych hier, ktoré na školiace moduly nadväzujú a budú [...]

Ďalšie školy v projekte Experimentovanie po nemecky2022-02-13T13:03:41+01:00

Vyhodnotenie grantového programu ,,Budúcnosť aj s autizmom“

Dňa 4.10.2017 zasadala hodnotiaca komisia Nadácie Volkswagen Slovakia a z celkového počtu takmer 80 zaregistrovaných žiadostí schválila 17 najlepších projektov v rámci grantového projektu ,,Budúcnosť aj s autizmom“, ktoré podporí sumou takmer 50 000 €. Grantový program „Budúcnosť aj s autizmom“ podporuje výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom. Zoznam podporených projektov [...]

Vyhodnotenie grantového programu ,,Budúcnosť aj s autizmom“2022-02-13T13:03:41+01:00

Témou Vianočného projektu je auto pre znevýhodnených

Aj tento rok  Nadácia Volkswagen Slovakia pripravila pre deti z detských domov a náhradných rodín tradičný Vianočný projekt spojený so súťažou o skvelú cenu, automobil Volkswagen up!. Cieľom projektu je atraktívnou formou vzbudiť záujem detí z detských domovov, motivovať ich k aktivite a kreativite, podporiť ich zmysel pre techniku, zručnosť, hravosť a predstavivosť. Tohtoročná téma bude pre deti zaujímavou výzvou. Aby mali [...]

Témou Vianočného projektu je auto pre znevýhodnených2022-02-13T13:03:44+01:00

Posledné dni na prihlasovanie do grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“

Aj v roku 2018 Nadácia Volkswagen Slovakia podporí výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu (tzv. autizmom) prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“. Už len do 15. augusta môžete registrovať svoje projekty a tým požiadať o grant na jeho realizáciu až do výšky 3 500 €. Prehľad podporených projektov [...]

Posledné dni na prihlasovanie do grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“2022-02-13T13:03:44+01:00