Vyhodnotenie grantového programu „Náučné chodníky“

Dňa 25. júna 2018 zasadala hodnotiaca komisia Nadácie Volkswagen Slovakia ku grantovému programu ,,Náučné chodníky“, aby zo všetkých prijatých žiadostí vybrala tie, ktoré finančne podporí. Rozhodla sa pre 11 najzaujímavejších projektov, ktorými podporí vybudovanie rôznorodých náučných chodníkov, najmä interaktívnym zážitkovým spôsobom vzdelávania priamo v prírode. Cieľom týchto projektov je podporiť informovanosť o jedinečných prírodných lokalitách a chránených územiach [...]

Vyhodnotenie grantového programu „Náučné chodníky“2022-02-13T13:03:44+01:00

Posledné dni na zaregistrovanie žiadosti!

Náučné chodníky uzatvárame už 31. mája! Využite poslednú možnosť a zaregistrujte žiadosť pre získanie grantu vo výške 2 300 € na obnovenie alebo vytvorenie náučných chodníkov. Cieľom grantového programu je začleniť náučný chodník do vzdelávacieho procesu – organizáciou interaktívnych eko-vzdelávacích aktivít pre materské školy a základné školy z regiónu a tým zvýšiť eko-povedomie v regióne. Viac informácií o grantovom [...]

Posledné dni na zaregistrovanie žiadosti!2022-02-13T13:03:45+01:00

Dobrovoľníci skrášlili Základnú škou I. Bukovčana aj tento rok

Dobrovoľníci opäť spojili svoje sily a skrášlili tak okolie Základnej školy I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi. Dňa 12. mája prišlo pomôcť zrevitalizovať školský dvor, skalku či športovisko rekordných 130 dobrovoľníkov vrátane zamestnancov Volkswagenu Slovakia. Celá akcia sa niesla v duchu dobrej nálady. Ako odmenu sme si pre dobrovoľníkov pripravili malé pozornosti a vynikajúci kotlíkový [...]

Dobrovoľníci skrášlili Základnú škou I. Bukovčana aj tento rok2022-02-13T13:03:45+01:00

Deň narcisov aj u nás

Jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine s názvom Deň narcisov sa tento rok koná už po 22. krát. Vyjadrite aj vy spolupatričnosť s onkologickými pacientmi príspevkom a pripnutím žltého narcisu na svoj odev. Celoslovenská zbierka prebieha 13. apríla aj v závode Volkswagen Slovakia či pred Starou tržnicou, kde sídli up! city. Nadácia sa aj tento [...]

Deň narcisov aj u nás2022-02-13T13:03:46+01:00

Otvorili sme pre vás dva grantové programy

Nadácia Volkswagen Slovakia otvorila tento mesiac dva grantové programy. Prepojením zážitkového vyučovania, informovanosti o prírodných krásach Slovenska a tematiky životného prostredia vznikol minulý rok grantový program Náučné chodníky. V jeho druhom ročníku môžu žiadatelia získať na projekt zameraný na revitalizáciu či vybudovanie nových náučných chodníkov alebo integráciu ekológie do vyučovacieho procesu sumu až 2 300 [...]

Otvorili sme pre vás dva grantové programy2022-02-13T13:03:46+01:00

Zelená dobrovoľníkom na základnej škole Klokočov #media

Vďaka grantovému programu Zelená dobrovoľníkom pomohla Nadácia Volkswagen Slovakia uskutočniť ďalší unikátny projekt. Sily spojili deti, rodičia i ďalší dobrovoľníci, aby spoločne skrášlili okolie Základnej školy Klokočov. Hlavnou myšlienkou celého projektu Pekná škola - pekná záhrada bolo podporiť vývin osobností žiakov, naučiť ich spolupracovať a najmä vybudovať u nich vzťah k ochrane životného prostredia prostredníctvom [...]

Zelená dobrovoľníkom na základnej škole Klokočov #media2022-02-13T13:04:00+01:00

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom!

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom! V máji dala Nadácia Volkswagen Slovakia dobrovoľníkom zelenú dvakrát. Počas dvoch májových sobôt, 13. mája na Základnej škole Ivana Bukovčana v Devínskej Novej Vsi a 20. mája v Materskej škole na Družstevnej ulici v Martine, spojilo sily viac ako 100 dobrovoľníkov. Okolie škôl pomohli skrášliť rodiny zamestnancov Volkswagen Slovakia, ich priatelia a ďalší podporovatelia. Spoločne čistili školské [...]

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom!2022-02-13T13:04:01+01:00

Pozvánka na dobrovoľnícku eko-brigádu

Milé kolegyne a milí kolegovia, dovoľujeme si Vás aj tento rok pozvať na dobrovoľnícku akciu Nadácie Volkswagen Slovakia, prostredníctvom ktorej sa budete mať možnosť spolu s ďalšími dobrovoľníkmi podieľať na ochrane a skrášlení životného prostredia v okolí našich škôl. Eko-brigády sa budú konať na Základnej škole I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi dňa 13. mája [...]

Pozvánka na dobrovoľnícku eko-brigádu2022-02-13T13:04:01+01:00

Najlepší EKOVYLEPŠOVÁK #media

Symbolicky sa na Svetový deň vody uskutočnilo na Základnej škole J. Fándlyho v Seredi finále súťaže s príznačným názvom ,,Najlepší EKOVYLEPŠOVÁK". Do súťaže sa zapojilo päť zlepšovacích návrhov s ekologickou tematikou: Čitateľský kútik, Ekočasák, Čajovňa, Webová stránka na požičiavanie kníh, Čitateľská búdka a lavička. Odborná komisia ocenila jedinečnosť a výborné spracovanie všetkých ekozlepšovákov, napokon po [...]

Najlepší EKOVYLEPŠOVÁK #media2022-02-13T13:04:01+01:00

Vyhodnotenie grantového programu ,,Zelené vzdelávanie“

Dňa 26.10.2016 zasadala hodnotiaca komisia Nadácie Volkswagen Slovakia ku grantovému programu ,,Zelené vzdelávanie" a vybrala 14 projektov, ktoré podporí sumou takmer 26 000 €. Cieľom tohto grantového programu je podpora vzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia a ekológie. Program je zameraný aj na podporu kreativity a environmentálneho myslenia u detí a mládeže. Okrem toho rozširuje informovanosť [...]

Vyhodnotenie grantového programu ,,Zelené vzdelávanie“2022-02-13T13:04:08+01:00