Vzdelanie a podpora. Možnosť poradiť sa, príležitosti, dôstojný život, nádej… Toto sú slová rodičov detí s autizmom, ktoré uviedli v súvislosti s predstavou budúcnosti pre svoje deti. Slová, ktoré vyjadrujú nádej rodičov, že aj deti s autizmom budú mať na Slovensku príležitosť rozvíjať svoj individuálny jedinečný potenciál. Tieto vyjadrenia sú súčasťou kampane Budúcnosť je pre mňa…, v rámci ktorej sa Nadácia Volkswagen Slovakia snaží približovať svet autizmu širokej verejnosti.

 

Celá tlačová správa je k dispozícii tu: TS_Buducnost aj pre deti s autizmom