Začiatok školského roka sme privítali spolu so žiakmi na Základnej škole I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi a ich rodičmi. Od septembra tu už 50 detí navštevuje triedu s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka, ktorá je navyše obohatená o tzv. technický koncept. O bilingválnu výchovu detí je zo strany rodičov veľký záujem aj v Materskej škole na ulici Pavla Horova v Devínskej Novej Vsi, kde fungujú už tri jazykové triedy.