Deti, ktoré vyrastajú mimo vlastnej rodiny, potrebujú mať vedľa seba niekoho, u koho nájdu podporu a porozumenie. Úsmev ako dar už 5 rokov školí dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli pracovať s opustenými deťmi, v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu Anjelská akadémia.

Tohtoročná Anjelská akadémia sa konala v dňoch 6. – 8. septembra 2013 v Smoleniciach a zúčastnilo sa jej spolu 90 mladých ľudí z celého Slovenska.13 z nich zavŕšilo svoje dvojročné štúdium záverečnými skúškami a stali sa čerstvými absolventmi, ktorí majú bohaté znalosti nielen z oblasti sociálnej práce, ale aj psychológie a manažmentu neziskových organizácií. Ako „dobrovoľníci-odborníci“ sú schopní viesť ďalšie tímy dobrovoľníkov a rozšíriť tak zázemie,  ktoré môže deťom v detských domovoch priniesť úľavu v podobe stabilného a dlhodobého podporného vzťahu.

Program 5. ročníku Anjelskej akadémie pozostával z prednášok, diskusií a zážitkových aktivít. Študenti I. aj II. ročníka mali možnosť sa oboznámiť s problematikou vzťahovej väzby, syndrómu vyhorenia, syndrómu CAN (Child Abuse & Neglect), dobrovoľnej pomoci náhradným rodinám, či mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti.