Od 25. mája máte možnosť sa zapojiť do grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“, ktorého cieľom je podporiť výchovno-vzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom. Do projektu sa môžu zapojiť materské a základné školy, ako aj neziskové organizácie a špecializované zariadenia zaoberajúce sa autistickými deťmi.

Žiadosti môžete zaregistrovať do 15. augusta 2018 tu.