Dňa 25. júna 2018 zasadla hodnotiaca komisia Nadácie Volkswagen Slovakia ku grantovému programu ,,Vzdelaním k integrácii“, aby zo všetkých prijatých žiadostí vybrala projekty, ktoré finančne podporí. Rozhodla sa pre 18 projektov, ktorými podporí vzdelávanie a integráciu telesne i mentálne postihnutých detí a mládeže zo zariadení a domovov sociálnych služieb, či aktivity občianskych združení venujúcich sa zdravotne znevýhodneným deťom.

Všetky podporené projekty v rámci grantového programu ,,Vzdelaním k integrácii“ si môžete pozrieť tu.