V období od 15. do 31. mája 2018 prebiehala veľká súťaž v riešení vedomostných kvízov v rámci projektu Vedomostné ostrovy. Celkovo sa do súťaže zapojilo až 13 744 žiakov zo 100 základných škôl, na ktorých sú Vedomostné ostrovy už takmer pol roka.

Súťažilo sa v nasledovných kategóriách:
– najaktívnejšia škola,
– najúspešnejší žiaci s najvyšším počtom správnych odpovedí,
– najúspešnejší žiaci s najvyšším počtom správnych odpovedí v jednotlivých oblastiach: technika, nemčina, ekológia a fyzika.

Najúspešnejší riešitelia sa dňa 23. júna 2018 zúčastnili špeciálneho vyhodnotenia v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave. Výsledky súťaže si môžete pozrieť tu.

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!