→ Podpora pre 4 celoslovenské telefonické a online linky podpory
→ Od začiatku pandémie hlásia linky dôvery až 200 %-ný nárast kontaktov od ľudí hľadajúcich pomoc
→ Celkovo v roku 2020 pomohli vo viac ako 170-tisíc prípadoch

BRATISLAVA – V roku 2020 pandémia zasiahla do životov ľudí a spolu s hrozbou ochorenia či existenčných problémov so sebou priniesla strach z neznámeho a elimináciu bežného kontaktu s druhými ľuďmi. Náhla zmena a stres už rok negatívne pôsobia na jednotlivcov i celé rodiny. Našťastie existujú organizácie, ktoré poskytujú neustálu odbornú dôvernú pomoc pri zvládaní kríz a zachraňujú tak ľudské životy. Práve im Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK) venovala 45-tisíc eur v rámci špeciálnej výzvy Linky podpory.

Finančnú pomoc získali 4 celoslovenské linky:
• Krízová linka pomoci (OZ IPčko) – 14 857 eur
• Linka pomoci obetiam násilia (OZ Pomoc obetiam násilia) – 13 070 eur
• Linka detskej istoty (Linka detskej istoty, n.o.) – 9 523 eur
• Linka dôvery Nezábudka (OZ Liga za duševné zdravie) – 7 550 eur

 

Celá tlačová správa je k dispozícii tu: TS_Linky podpory_NVW SK