Aj v tomto roku otvárame grantový program Vzdelaním k integrácii s cieľom podporiť proces vzdelávania a integrácie zdravotne znevýhodnených.
Tohtoročnou témou je integrované vzdelávanie imobilných žiakov základných a stredných škôl prostredníctvom vybudovania bezbariérového riešenia na 3 vybraných školských zariadeniach. Prihlasovanie prebieha od 15. mája do 30. septembra 2019. Viac o grantovom programe ako aj kritériách výberu a spôsobe prihlasovania tu.