→   V súvislosti s následkami epidémie podporila Nadácia Volkswagen Slovakia deti a mladých ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením

→   Reagovala tak na situáciu, kedy deti s poruchou autistického spektra (PAS) ostali izolované, s obmedzeným prístupom k terapiám potrebným pre svoj rozvoj.

→   Zároveň podporila špeciálnym darom Centrá pre deti a rodiny, ktoré si vďaka financiám mohli zútulniť a sfunkčniť priestory, v ktorých deti a mladí ľudia v súčasnosti trávia takmer všetok svoj čas

BRATISLAVA – Tohtoročná pandémia najviac ovplyvňuje tých najzraniteľnejších. Práve na ich podporu vyčlenila Nadácia Volkswagen Slovakia (NVW SK) 80 000 eur v prvej vlne a ďalších 150 000 eur v aktuálnej situácii. Špeciálna podpora pomôže rodinám s deťmi s PAS a Centrám pre deti a rodiny.

 

Celá tlačová správa je k dispozícii tu: 20_11_27_TS_Specialna pomoc NVW SK v druhej vlne