foto

Bratislava, 22. máj 2015 – Nadácia Volkswagen Slovakia podporila za 6 rokov 260 projektov sumou 1 655 000 eur. Vďaka nim sa podarilo zlepšiť život deťom a ľuďom po celom Slovensku.

„Nadácia Volkswagen Slovakia sa zameriava na štyri oblasti – technické vzdelávanie, dvojjazyčnosť, dopravnú výchovu a podporu detí z detských domovov či inak znevýhodnených detí. Chceme zmeniť prostredie a vytvoriť pre deti lepšiu budúcnosť.“ hovorí Eric Reuting, predseda Správnej rady Nadácie. Od vzniku v roku 2008 podporila Nadácia grantovými programami filantropické projekty rôznorodého zamerania, od všeobecne prospešných projektov skrášľovania okolia až po výchovno-vzdelávacie projekty na všetkých úrovniach vzdelania (od materských škôl po univerzity) zamerané nielen na deti, žiakov a študentov, ale aj na podporu pedagógov.

Tu si môžete prečítať celú tlačovú správu: Tlačová správa vo formáte PDF.

Fotogalériu Nadácie Volkswagen Slovakia nájdete tu.