Project Description

Spolu s novým školským rokom 2017/2018 odštartovala naša Nadácia nový unikátny projekt – Vedomostné ostrovy. Na jeho realizácii spolupracuje s Agentúrou pre vzdelanie a vedu SEA dlhodobo pôsobiacou v oblasti podpory vzdelávania, vedy a výskumu.

Čo je Vedomostný ostrov?

Je to interaktívny kiosk, z ktorého môžu nielen žiaci, ale aj učitelia čerpať mnohé zaujímavé poznatky a inšpirácie. Animovaný ostrov ponúka množstvo interaktívnych vedomostných úloh  z rôznych oblastí. Jednotlivé úlohy sa skrývajú pod lokalitami vyznačenými na mape. Žiaci sa na nich môžu otestovať a súťažiť o hodnotné ceny. Úlohy sú poprepájané s reálnym využitím v praxi, vplyvom na životné prostredie, návodmi na domáce pokusy, videami a inými zaujímavosťami. Deťom majú pomáhať aj pri výbere budúceho povolania.

Čo získali výhercovia?

Sto interaktívnych kioskov plných zaujímavých vedomostí, veselých testov a bezplatného pripojenia na dva roky. Veríme, že sa nám vďaka Vedomostným ostrovom podarí rozšíriť možnosti vo vzdelávaní aj tým deťom, pre ktoré nie je prístup na internet samozrejmosťou.

A čo ostatní?

Všetky zapojené školy budú dodatočne zaradené do súťaže o zaujímavé ceny.

Ciele projektu:

  • Podporiť inovatívne formy vzdelávania na základných školách, predovšetkým v oblastiach techniky, nemeckého jazyka, dopravnej výchovy, ekológie a fyziky
  • Podporiť interaktívne formy vzdelávania prepájajúce teoretické poznatky s praxou a s kariérnym poradenstvom
  • Rozšíriť dostupnosť IKT na školách
  • Podporiť zlepšovanie prístupu k moderným metódam vzdelávania pre všetkých žiakov základných škôl

Podpora: kiosk s vedomostným obsahom

Do Vedomostných ostrovov sa zapojilo 234 základných škôl z celého Slovenska.

Navštívte stránku Vedomostné ostrovy na facebooku, na ktorej môžete riešit vedomostné úlohy a súťažiť!

Animovaný ostrov spolu s virtuálnym kariérnym poradcom nájdete už aj online na stránke Vedomostných ostrovov.

Vstúpiť do fotogalérie

PRIPRAVUJEME

NEDOSTUPNÉ

Pravidlá projektu

PRIPRAVUJEME

100 podporených škôl