Tešíme sa na Vaše otázky a podnety. Môžete sa s nami skontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára (píšte, prosím, bez diakritiky) alebo e-mailom na adresy uvedené nižšie.

Korešpondenčná adresa:

Nadácia Volkswagen Slovakia Jána Jonáša 1 843 02 Bratislava 49

Bankové spojenie:

Číslo bankového účtu Nadácie Volkswagen Slovakia je: 2627224410 / 1100 IBAN: SK51 1100 0000 0026 2722 4410 SWIFT: TATRSKBX IČO: 42137527

E-mailový kontakt:

nadacia@volkswagen.sk

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Ľudia v Nadácii

Ing. Alexandra Pappová, PhD. Oblasť dvojjazyčnej výchovy a vzdelávanie v technike (na všetkých stupňoch škôl) Tel.: +421 2 6964 2858 E-mail: alexandra.pappova@volkswagen-groupservices.com PhDr. Mgr. Adriana Smolinská Oblasť znevýhodnených detí (siroty, DeD, DSS), Projekty zamestnancov, vzdelávanie v dopravnej výchove Tel.: +421 2 6964 3567 E-mail: adriana.smolinska@volkswagen.sk Mgr. Katarína Mariňáková Oblasť ekológie a projekt Technizácia Tel.: +421 2 6964 3277 E-mail: katarina.marinakova@volkswagen-groupservices.com Oficiálna komunikácia je možná výhradne s kontaktnými osobami alebo správcom Nadácie Volkswagen Slovakia. Akékoľvek prísľuby od neautorizovaných osôb nie sú pre Nadáciu Volkswagen Slovakia záväzné. Tešíme sa na Vaše otázky a podnety.

Kontaktujte nás

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa