Tešíme sa na Vaše otázky a podnety. Môžete sa s nami skontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára (píšte, prosím, bez diakritiky) alebo e-mailom na adresy uvedené nižšie.

Korešpondenčná adresa:

Nadácia Volkswagen Slovakia
Jána Jonáša 1
843 02 Bratislava 49

Bankové spojenie:

Číslo bankového účtu Nadácie Volkswagen Slovakia je: 2627224410 / 1100
IBAN: SK51 1100 0000 0026 2722 4410
SWIFT: TATRSKBX
IČO: 42137527

E-mailový kontakt:

nadacia@volkswagen.sk

Ľudia v Nadácii

Ing. Alexandra Pappová, PhD.
Oblasť dvojjazyčnej výchovy a vzdelávanie v technike (na všetkých stupňoch škôl)
Tel.: +421 2 6964 2858
E-mail: alexandra.pappova@volkswagen-groupservices.com

PhDr. Mgr. Adriana Smolinská
Oblasť znevýhodnených detí (siroty, DeD, DSS), Projekty zamestnancov, vzdelávanie v dopravnej výchove
Tel.: +421 2 6964 3567
E-mail: adriana.smolinska@volkswagen.sk

Mgr. Katarína Mariňáková
Oblasť ekológie a projekt Technizácia
Tel.: +421 2 6964 3277
E-mail: katarina.marinakova@volkswagen-groupservices.com

Oficiálna komunikácia je možná výhradne s kontaktnými osobami alebo správcom Nadácie Volkswagen Slovakia.
Akékoľvek prísľuby od neautorizovaných osôb nie sú pre Nadáciu Volkswagen Slovakia záväzné.

Tešíme sa na Vaše otázky a podnety.

Kontaktujte nás

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa